+45 96 96 56 70
Åbningstider

Hold ferie i sommerhus ved Vejers Strand og oplev den fantastiske natur

Tag familien med på ferie i sommerhus ved Vejers Strand og nyd fantastiske natur, en bred strand med hvidt sand samt smukke klitplantager og søer.

Natur

De dejlige, brede strand med hvidt sand ved Vejers

Vejers Strand er et fantastisk feriested i Sydvestjylland, beliggende direkte ud til Vesterhavet mellem Blåvands Huk og Henne Strand. Den brede strand med hvidt sand, det gode badevand og den klare luft gør området særdeles attraktivt på alle årstider. Sommerhusene ved Vejers Strand ligger fra de bagerste klitrækker til 300 meter fra vandet - midt i den storslåede vestjyske natur.

I naturen bag stranden og sommerhusområdet ligger Vejers Klitplantage og søerne Stribsø og Råsø. Nord for Vejers Klitplantage finder I den delvist fredede Kærgård Klitplantage samt søerne Langsø og Filsø. I Kærgaard Plantage ligger endvidere Løvklitterne med Store Løvklit og Lille Løvklit. Løvklitterne er en rest af egnens oprindelige egeskov, der er dækket med flere meter flyvesand, så i dag får man fornemmelsen af at gå mellem trætoppene.

Kærgård Klitplantage og krondyr

Gran- og fyrretræer langs vejen i Vejers PlantageStolte krondyr i Kærgård KlitplantagePalisade, hvorfra der er gode muligheder for at se krondyr

Kærgård Klitplantage er en del af Naturpark Vesterhavet, og Grærup Langsø mellem Vejers og Kærgaard Klitplantage er et af Europas bedste steder at se på krondyr. Fra Kærgårdvej er der udsigt ned mod søen, og her er der næsten garanti for at se store flokke af krondyr gå og græsse. Hvis I går eller cykler ad Nødvejen vest for søen, er der også gode muligheder for at se de store dyr. I brunstperioden i september kan I få en særlig intens naturoplevelse, når de store hjorte brøler til hinanden.

Krondyr er strejfere af natur og de flytter sig hele tiden rundt i området, men nogle steder byder alligevel på særligt gode muligheder. Vejers er hjertet i krondyrområdet, og her har Naturstyrelsen lavet to observationsskjul. Fra p-pladsen ved Vejers Havvej er der ca. 10 minutters gang til ”Fårehuset”, som er specielt indrettet til krondyrsobservationer. Fra husets vinduer er der udsigt ud over et åbent område, der grænser op til skovbrynet, hvor krondyrene ynder at holde til. Der er borde og bænke i huset, så I kan spise jeres medbragte mad.

Ved Urkokvej mellem Grærup og Vejers Havvej er der etableret en lille p-plads. Her er der adgang til en palisade, hvorfra der ofte kan ses krondyr på en lille eng. Fra p-pladsen Nørreenge i Kærgård er der etableret en sti til et observationsskjul i det sydvestlige hjørne af Filsø. Herfra kan der ligeledes ofte ses krondyr, og der er en fin udsigt over Filsø.

Hvis I er interesseret i vandreture i området, findes der en del forslag på denne side Naturoplevelser

Filsø

Smal dæmning over FilsøBlikstille Filsø indbyder til drømmerier

Filsø har tidligere været Danmarks næststørste sø på over 2000 hektar, men blev inddæmmet i midten af 1800-tallet og skrumpede ind gennem flere hundrede år og endte på 45 hektar. Området omkring Filsø er siden fredet, vandstanden hævet i 1990erne og et søareal på over 900 ha omgivet af enge, moser, vandhuller og klithede er genskabt. Filsø er i dag helt i top blandt Danmarks rigeste søplantelokaliteter og tiltrækker mange forskellige fuglearter. Det store genopretningsprojekt omkring Filsø har givet naturelskere et helt specielt udflugtssted. I området er der opført flere fugletårne, som er indrettet med kikkerter og plancher om fuglelivet ved Filsø.

Langsø

Langsø, også kaldet Grærup Langsø er 30 ha stor og ligger ca. 2 km fra Vesterhavet og 13 km nordøst for Blåvands Huk. Langsø er en hedesø, der ligger imellem Vejers- og Kærgård-klitplantage, i et 250 ha stort fredet område. Status som fredet område gør, at forsvaret ikke laver militære øvelser nær Langsø, og der udøves ingen jagt omkring søen. Øst for søen finder I engstrækninger og vest for søen smukke hede- og klitarealer.

Dyr og planter ved Langsø

Fugleidyl ved Langsø

Ved Grærup Langsø er der et alsidigt fugleliv. Søen fungerer som en vigtig rasteplads for trækkende vandfugle, og der ses ofte flokke af krikænder, pibeænder og gråænder. Søen er desuden rasteplads for hvinand, stor skallesluger, knopsvane, pibesvane, sangsvane, lappedykkere, kortnæbbet gås og grågås. Om efteråret opsøges græsarealerne og hederne omkring Langsø af stor regnspover og hjejle på træk.

Langsø er et paradis for ynglefugle i forårsmånederne. Her høres gulbug (Vestjyllands nattergal), rørsanger, sivsanger og græshoppesanger. Deres reder findes i det tætte rørskov og pilekrat. Her findes også reder af, grønbenet rørhøne, blishøne, gråand og knopsvane. På engene omkring søen ruger dobbeltbekkasin, agerhøne, rødben og vibe.

I skumring og dæmring samt om natten holder kronvildt meget af at græsse på engstrækningerne øst for Langsø. Det er ikke udsædvanligt at tælle op til 50 dyr her en tidlig morgen elle en sen aften. Der er dog dage, hvor krondyrene ses i store rudler tæt på vejen øst for Langsø, og hvis I er heldige, kan I se op imod 150-200 dyr på én gang.

Strib Sø og Grærup Sø

Oversigtskort ved Strib Sø

I Strib Sø i Vejersplantage Nord er der frit fiskeri, men I har også mulighed for at fiske i Grærup Sø - Put and Take. Fiskesøen ligger i et smukt naturområde. Her har I mulighed for at fange ørreder, aborrer, skaller, ål og gedder. Vanddybden varierer fra 0 til godt 10 meter.

Kallesmærsk Hede

Dejligt sommerhus ved Vejers

Kallesmærsk Hede er en 16 km2 stor lyngklædt flyvesandsslette, der strækker sig langs kysten mellem Blåvand og Vejers. Området er en del af Oksbøl Skyde- og Øvelsesterræn og benyttes til skydeøvelser. Fra sletten er sand blæst op i store vandreklitter, der har bevæget sig mod øst og ligger tilplantet i Bordrup og Oksby Klitplantager. Klitheden, der sammen med de nord for liggende heder er en af Danmarks største, er af stor fredningsmæssig interesse og samtidig et EF-fuglebeskyttelsesområde og EF-habitatområde. I kan bese Kallesmærsk Hede fra en nord-syd-gående vej uden for militærets øvelsestidspunkter.

Ved Vejers Strand finder I private sommerhuse i mange forskellige prisklasser og kategorier. Her er sommerhuse med plads til 6 og op til 14 personer, sommerhuse, hvor husdyr er tilladt, huse i 300 meter til 2 kilometers afstand fra havet samt energivenlige huse.